Regulamin

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.art-mal.pl . Sklep internetowy jest własnością firmy ART-MAL Krzysztof Maliński z siedzibą na ulicy Henryka Panasa 1b w Olsztynie.  NIP: 7392270292 Osobą prowadząca działalność jest  Krzysztof Maliński.


2. Zamówienia w sklepie internetowym są przyjmowane przez stronę www, jak również e-mailem pod adresem  zamowienia@art-mal.pl


3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu i akceptacji w przeciągu 48 h przez sklep. Podane na stronach sklepu informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia towaru następuje w momencie akceptacji przez firmę ART MAL  złożonego zamówienia poprzez stronę www sklepu internetowego, a następnie:po otrzymaniu przelewu na konto bankowe wysyłka zakupionego przedmiotu. 

5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego realizacja zamówienia będzie niemożliwa, firma Art Mal zastrzega sobie prawo do odmówienia zrealizowania zamówienia niezwłocznie informując o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku wpłacenia kwoty pieniężnej przez Zamawiającego, Sklep internetowy zobowiązuje się do jej zwrócenia.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT - wystawiana na życzenie klienta.

8. Zamawiający w terminie  3 dni może anulować złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem pod adresem zamowienia@art-mal.pl podając w temacie informacji nr zamówienia. 

9. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest wiążąca. Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów i doliczany jest do ceny zamówienia.

10. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób.

11. Termin wysyłki zamówionych i dostępnych w sklepie pozycji, wynosi do 7 dni roboczych  od momentu zaksięgowania środków na koncie naszej firmy. Dla przesyłek zawierających produkty oferowane w przedsprzedaży, czas ten liczony jest od daty podanej przy terminie dostawy produktu w sklepie internetowym.

12. Klient może wybrać następujące formy odbioru przesyłki:

-  Pocztą Polską - przesyłka polecona, czas dostawy od 2 do 14 dni roboczych po dniu nadania.

-  Pocztą Polską -kurier pocztowy, czas dostawy od 1 do 7 dni roboczych po dniu nadania.


13. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z innym, wyszczególnionym terminem dostawy.

14. W przypadku złożenia kilku zamówień przez tego samego Zamawiającego, istnieje możliwość połączenia zamówień w jedną przesyłkę.

15. Płatności za zamówione towary na konto bankowe : ING BANK  37105017641000009208937665 

 

16. Płatności za zamówienie, należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie odrzucane/anulowane przez system sprzedaży sklepu i nie ma możliwości jego przywrócenia do realizacji. 

17. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Zamawiający może zwrócić zakupiony towar w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie nienaruszonym. Zwrot towaru zgłosić należy we wskazanym wyżej terminie drogą e-mailową pod adresem i zamowienia@art-mal.pl  bądź telefonicznie. Zwracany towar należy dostarczyć na własny koszt razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Zwrot towaru powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 14 dni, w tym czasie Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zapłaconej za zwrócony towar przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup złota lub srebra inwestycyjnego. Zamawiający nie może odstąpić od zamówienia, ani też wymienić lub zwrócić towaru, którego, cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. 

18. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania zakupionego towaru  zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  zamowienia@art-mal.pl , bądź telefonicznie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

19. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (wyczerpanie nakładu), sklep internetowy zaproponuje inny produkt z naszej oferty lub zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

20. W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenia w obecności przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, będzie on podstawą uwzględniania reklamacji.

21. W przypadku uznania reklamacji, Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego.

22. Logowanie do Sklepu internetowego.www.art-mal.pl oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Art-Mal
ART-MAL Krzysztof Maliński
ul. Henryka Panasa 1B, 10-691 Olsztyn
NIP: 7392270292
REGON: 511110569
tel. 60267486