Regulamin

Sklep Internetowy www.art-mal.pl dba o obowiązujące prawa dla swoich klientów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 1. Sklep internetowy www.art-mal.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej. Jest własnością firmy ART–MAL Krzysztof Maliński z siedzibą na ulicy Henryka Panasa 1b w Olsztynie. NIP: 7392270292 Osobą prowadząca sklep jest Krzysztof Maliński.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym są przyjmowane przez stronę www, jak również zindywidualizowane oferty można składac na adres e-mail: sklep@art-mal.pl
 3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu i akceptacji w przeciągu 24 h przez sklep.
 4. Realizacja złożonego zamówienia następuje w momencie akceptacji przez sklep ART–MAL złożonego zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego. Po potwierdzeniu płatnosci za produkt/y w dniu roboczym do godziny 11 pakowanie i wysyłka produktu realizowana jest w tym samym dniu. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. W przypadku wyjątkowych oraz niezależnych od sklepu internetowego okoliczności realizacja zamówienia będzie niemożliwa, firma Art Mal zastrzega sobie prawo do odmówienia zrealizowania zamówienia uprzednio informując o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku wpłacenia kwoty pieniężnej przez Zamawiającego, Sklep internetowy zobowiązuje się do jej zwrócenia w tej samej kwocie.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w zależności od zmian wartości rynkowej, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian, które nie będą dotykać dobrego interesu i wprowadzać w błąd klientów.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 8. Zamawiający w terminie 3 dni może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej , e-mailem pod adresem sklep@art-mal.pl podając w Tytule nr zamówienia. W przypadku zrealizowanego zamówienia klientów obowiązuje Prawo konsumenta do zwrotu towaru zakupionego przez internet.
 9. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest wiążąca. Koszt dostawy nie jest wliczony do cen towarów i doliczany jest do ceny zamówienia. W przypadku zmiany ceny za produkt kupiony przez klienta – wiążąca jest widniejąca na stronie cena artykułu w momencie składania zamówienia.
 10. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób/firmę dostępny na stronie. Istnieje możliwość wysyłki towarów za pośrednictwem przewoźnika niedostępnego na stronie internetowej za prośbą klienta, który winien skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia szczegołów przed złożeniem zamówienia.
 11. Termin wysyłki zamówionych i dostępnych w sklepie pozycji, wynosi do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie naszej firmy. Dla przesyłek zawierających produkty oferowane w przedsprzedaży, czas ten liczony jest od daty premiery produktu w sklepie internetowym.
 12. Klient może wybrać następujące formy odbioru przesyłki:
  – Poczta Polska – przesyłka polecona, czas dostawy od 2 do 5 dni roboczych po dniu nadania.
  – Poczta Polska -kurier pocztowy, czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych po dniu nadania.
  – INPOST Paczkomaty
  – INPOST Kurier
  – Odbiór osobisty w sklepie przy Ul. Panasa 1B w Olsztynie.
 13. Zamówienia, w których znajdują się produkty o późniejszym terminie dostawy realizowane są w całości zgodnie z najpóźniejszym terminem dostawy podanym przy zamówionym produkcie.
 14. W przypadku złożenia kilku zamówień przez tego samego Zamawiającego, istnieje możliwość połączenia zamówień w jedną przesyłkę.
 15. Płatności za zamówione towary przyjmowane są na konto bankowe : ING BANK 37105017641000009208937665 , poprzez usługę szybkich płatnośći zaimplementowanej na stronie, a także za pobraniem.
 16. Płatności za zamówienie należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie odrzucane/anulowane przez system sprzedaży sklepu i nie ma możliwości jego przywrócenia do realizacji. Należy wówczas złożyć nowe zamówienie.
 17. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. O tym uprawnieniu mówi się jako o prawie zwrotu towaru, który jest regulowany przez ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie nienaruszonym. Zwrot towaru zgłosić należy we wskazanym wyżej terminie drogą e-mailową pod adresem i sklep@art-mal.pl bądź telefonicznie. Zwracany towar należy dostarczyć na własny koszt razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Zwrot towaru powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 14 dni, w tym czasie Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zapłaconej za zwrócony towar przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup złota lub srebra inwestycyjnego. Zamawiający nie może odstąpić od zamówienia, ani też wymienić lub zwrócić towaru, którego, cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
 18. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania zakupionego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@art-mal.pl, za pomocą wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 19. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (wyczerpanie nakładu), sklep internetowy zaproponuje inny produkt z naszej oferty lub zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
 20. W razie otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona, uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy doręczającym i sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenia w obecności przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, będzie on podstawą uwzględniania reklamacji. W przypadku odmówienia przez kuriera spisania protokołu, mimo widocznych zewnętrznie śladów świadczących o tym, że produkt mógł zostać uszkodzony/ukradziony prosimy nie przyjmować przesyłki i poinformować wszystkie strony o zaistniałej sytuacji.
 21. W przypadku uznania reklamacji, Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymanym paragonem lub fakturą. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego.
 22. Logowanie do sklepu internetowego: www.art–mal.pl oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 24. Usługa Elektroniczna Konto na stronie Art–Mal świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 25. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie wyłącznie z przyczyn ważnych jak np. zmiany zapisów prawa .
Koszyk
Scroll to Top